Nyoprettet stilling som aftensygeplejerske på Lions Park Søllerød

Vi søger måske dig!

På Lions Park Søllerød ønsker vi at få faste sygeplejerske til vores aftenvagt, dette gør vi for at sikre det faglige og understøtte koordineringen af hele huset.

Formålet er at skabe sammenhæng og bidrage til kommunikationen med de pårørende, og understøtte den gode kultur på Lions Park Søllerød i aftenvagten.

Måske er det dig vi søger?

Vi søger to fagligt dygtige sygeplejersker på 28 timer ugentligt i aftenvagt og vagter efter 5-2 systemet.

Du har overblik og evner til at være ansvarshavende og fagligt lede aftenpersonalet på en anerkendende, motiverende og imødekommende måde med blik for at inddrage de kompetente medarbejdere på en meningsfuld måde. Gruppen af aftenmedarbejdere er SSA’ere, SSH’ere og ufaglærte.

Sygeplejerskens rolle indeholder opgaver som faglig specialist. Heri ligger opgaver inden for det nære sundhedsvæsen med komplekse sundheds- og sygeplejeopgaver, formidling af viden og at bidrage til udvikling af sygeplejen. I dette ligger både borgerrettede, organisatoriske og pædagogiske opgaver.

Vi har fokus på, at beboerne får den bedste pleje og omsorg afhængig af deres behov. Vi arbejder blandt andet med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, for at sikre høj faglig kvalitet i omsorgen og sygeplejen.

I plejecentret arbejder alle personalegrupper tæt sammen. Vi er opdelte i mindre teams, vi hjælper hinanden, er fleksible og løser hverdagens opgaver i et tværfagligt samarbejde. Der er tæt tværfagligt samarbejde med både fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeut, plejehjemslægen og personalet i dag- og nattevagten.

Sygeplejerskerne refererer til plejecenterlederen.

Du er i besiddelse af:

  • Sygeplejerskeuddannelse og gerne nogle års erfaring som sygeplejerske
  • Fagligt gode kompetencer som sygeplejerske og villig til at lære fra dig
  • Evner til at være en loyal kollega og teamplayer overfor dine kollegaer på alle niveauer i organisationen
  • Gode kommunikative evner og en anerkendende tilgang i alle relationer
  • Et fokus på at bidrage med at skabe et engagerende og trivselsskabende arbejdsmiljø
  • Gode IT-færdigheder (vi bruger FS3 og Nexus)

Vi arbejder med rehabilitering, triagering, patientsikkerhed og meget mere, hvor alle indsatser sigter mod at bibringe beboerne en god hverdag på trods af funktionstab. Vi ønsker at møde beboerne med nærvær, respekt og høj faglighed.

Om os

Plejecentret er en del af en selvejende institution og ligger i naturskønne omgivelser, tæt på offentlig transport og består af 72 nyere og rummelige plejeboliger. Derudover er der en hjemmeplejegruppe, et trænings- og oplevelsescenter, sansehave, restaurant og eget produktionskøkken. Lions Park Søllerød er et musisk center med mange musiske oplevelser, og der er derfor rige muligheder for aktiviteter og oplevelser indenfor fysisk aktivitet, musik, fester, koncerter og meget andet, som hører det gode liv til.

Hos os tilbyder vi personalet både sundhedsforsikring, tandforsikring, sund og favorabel frokostordning, træningsfaciliteter, kompetenceudvikling, uddannelse, mentorordning samt søde kolleger.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte:

Plejecenterleder Tine Jørgensen på telefon: 40 42 39 95

Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt.​

Ansøgning sendes på mail til job@lionspark.dk

Lions Park Søllerød er en røgfri arbejdsplads

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenteret

Lendemosevej 4

2850 Nærum 

Mail: post@lionspark.dk
Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25