​Corona / Covid-19

Krav om brug af mundbind

Gælder i lokaler hvor offentligheden har adgang.

Definitionen af disse lokaler kunne være reception/indgangsområde, fællesområder samt forbindelsesgange og trappeopgange.

Krav om at bruge mundbind/visir gælder for nedenstående:

 • Gælder for medarbejdere og pårørende på plejecentre og i seniorcentret
 • Gælder for besøgende, håndværkere og leverandører m.fl.

Krav om at bruge mundbind/visir gælder ikke for nedenstående:

Gælder ikke borgere som bor på i plejeboliger og i Seniorcentret.

Gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske og mentale svækkelser eller andet der gør at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Information om brug af mundbind/visir

Der skal være tydelig information om, at her skal der bæres mundbind og om bortvisning, hvis der ikke bæres mundbind.

Der skal være mundbind som kan udleveres til de pårørende, der ikke selv har mundbind med.

​__________________________________________________________________________________________________________

Seniorcenter

I dele af Danmark er smittesituationen særligt bekymrende. Derfor er der indført nye og særlige tiltag blandt andet i Rudersdal Kommune med virkning fra 9. december 2020.

​​

Disse nye særlige tiltag, gældende frem til og med 3. januar 2021, indeholder blandt andet disse 3 områder med virkning for Seniorcentret:

 • Serveringssteder skal holde lukket til om med den 3. januar 2021.
  • Men Køkkenet på Lions Park Søllerød holder åbent for Take-Away, alle dage i denne periode.

 • Idræts, forenings- og fritidsaktiviteter skal holde indendørsaktiviteter lukket.
  • Men TOC fortsætter den del af gymnastikken, der kan afholdes udenfor og i grupper på ikke over 10 personer.

 • Kulturinstitutioner på indendørsarealer holdes lukket.
  • TOC aflyser alle indendørs arrangementer som sang, musik, film og foredrag m.m.


Plejecenter

Justerede besøgsrestriktioner udsendt den 17. dec.

Ifølge de seneste restriktioner har kommunalbestyrelserne mulighed for overveje, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for yderligere besøg. Hvis plejecentrene i Rudersdal åbner for flere besøgende, kan besøg i borgerens egen bolig foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende). Dog højst 2 besøgende ad gangen. 

Rudersdal Kommune er ved at undersøge om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for muligheden.

Uanset årsager skal besøg altid aftales med lederen af plejecenteret på forhånd.

På Plejecentret Lions Park Søllerød:

Et hvert besøg skal altid aftales med den koordinerende medarbejder på plejecenteret på forhånd.

Der kan aftales tid til besøg senest dagen før på telefon 45 58 25 51 (træffe bedst tid i tidsrummet 10.00 – 12.00)

De midlertidige besøgsrestriktioner er indført som reaktion på stigende smittetal i Københavnsområdet.

Besøgsrestriktionerne vil løbende blive vurderet og er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt.

Du kan orientere dig om myndighedernes retningslinjer på: https://politi.dk/corona/


​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25