​Corona / Covid-19


Krav om brug af Ansigtsværnemidler

Ved besøg i lokaler/områder, som er offentligt tilgængelige, er der lovkrav om, at besøgende anvender ansigtsværnermidler.

 • ​Ved besøg i borgerens bolig anbefales det, at besøgende bruger ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.

Gælder i lokaler hvor offentligheden har adgang.

Krav om at bruge mundbind/visir gælder for nedenstående:

 • Gælder for medarbejdere og pårørende på plejecentret og i seniorcentret
 • Gælder for besøgende, håndværkere og leverandører m.fl. på Plejecentret og i Seniorcentret

Krav om at bruge mundbind/visir gælder ikke for nedenstående:

 • Gælder ikke borgere som bor på i plejeboliger og i Seniorcentret.
 • Gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske og mentale svækkelser eller andet der gør, at personen ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

​__________________________________________________________________________________________________________

Seniorcenter

Seniorcentret følger de centralt udmeldte restriktioner og anbefalinger:

De nuværende restriktioner gælder indtil videre til og med 5. april.

Det betyder at:​​​​​

 • Serveringssteder skal holde lukket til om med den 5. april 2021.
  • Men Køkkenet på Lions Park Søllerød holder åbent for Take-Away, alle dage i denne periode.
 • Idræts, forenings- og fritidsaktiviteter skal holde indendørsaktiviteter lukket.
  • Men TOC fortsætter den del af gymnastikken, der kan afholdes udenfor og i grupper på ikke over 25 personer.
 • ​​Kulturinstitutioner på indendørsarealer holdes lukket.
  • TOC aflyser alle indendørs arrangementer som sang, musik, film og foredrag m.m.

​__________________________________________________________________________________________________________​

Plejecenter

Besøg på plejecenter

Efter en lang periode med forskellige påbud om besøgsrestriktion henholdsvis besøgsforbud – har Lions Park Søllerød modtaget besked om, at den gældende besøgsrestriktion er ophævet med øjeblikkelig virkning.

Det betyder, at beboerne igen frit kan modtage de besøgende, som der ønskes.

Besøget kan foregå udendørs eller i egen bolig under hensyntagen til de udmeldte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Ledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og

udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under

behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne

og hensigtsmæssig adfærd.

Hvem er ikke velkommen på besøg:

 • Besøgende må ikke have eller have haft sygdomssymptomer i mindst 48 timer.
 • ​Besøgende må ikke have et positivt testresultat inden for de seneste syv dage, selvom han/hun ikke har haft symptomer.

Hvor

Besøg på plejecentre kan foregå på udendørs og indendørs arealer.

Indendørs

Besøg gennemføres i udgangspunktet uden for eller i borgerens bolig, og kun hvis hensynet til smitteforebyggelse generelt tillader det.

 • ​Hvis der er direkte adgang til borgerens bolig (fx terrassedør for nogle plejehjem), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • ​Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.
 • Besøgende bør så vidt muligt undgå at røre ved genstande i borgerens bolig.
 • Luft ud i borgerens bolig under/eller efter besøget om muligt.

Hvordan

Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger:

Håndhygiejne

 • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • Besøgende oplyses om god hoste- og nyseetikette.
 • ​Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og borgeren vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

​​

Rengøring

 • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes, rengøres med almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter rengøres om muligt efter hvert besøg.
 • ​Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver overfyldte og mindst én gang dagligt.

Kontaktpunkter

 • Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande efter behov
 • ​​Hvis besøgende og en borger indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

Afstand

 • Der holdes 2 meters afstand mellem borger og besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
 • ​Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • ​Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi borgeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det, at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/spritter hænder umiddelbart efter kontakten.
 • ​​Hvis ikke det er muligt for beboere og pårørende at overholde afstand, skal de pårørende informeres om øget håndhygiejne og om at anvende visir, som udleveres af medarbejdere. Visiret kan, hvis den pårørende kommer på besøg ofte, opbevares i beboerens bolig. Efter endt besøg rengøres og/eller desinficeres visiret og opbevares i en plastpose. ​

Du kan orientere dig om myndighedernes retningslinjer på: https://politi.dk/corona/


​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25