​Corona / Covid-19

Krav om brug af mundbind

Gælder i lokaler hvor offentligheden har adgang.

Definitionen af disse lokaler kunne være reception/indgangsområde, fællesområder samt forbindelsesgange og trappeopgange.

Krav om at bruge mundbind/visir gælder for nedenstående:

  • Gælder for medarbejdere og pårørende på plejecentre og i seniorcentret
  • Gælder for besøgende, håndværkere og leverandører m.fl.

Krav om at bruge mundbind/visir gælder ikke for nedenstående:

Gælder ikke borgere som bor på i plejeboliger og i Seniorcentret.

Gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske og mentale svækkelser eller andet der gør at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Information om brug af mundbind/visir

Der skal være tydelig information om, at her skal der bæres mundbind og om bortvisning, hvis der ikke bæres mundbind.

Der skal være mundbind som kan udleveres til de pårørende, der ikke selv har mundbind med.

​__________________________________________________________________________________________________________

Fra besøgsforbud til besøgsrestriktion

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet besøgsforbuddet, som har været gældende fra 21.september og frem til nu 1. december.

Det betyder, at Lions Park Søllerød nu skal tiltræde den udstedte besøgsrestriktion, der er gældende for alle plejecentre i Rudersdal Kommune.

Fremover gælder således fra 1. december 2020:

•Beboerne kan modtage besøg i egen bolig af den nærmeste pårørende (uændret)

•Beboerne kan modtage besøg på udearealer eller i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere 2 faste nære pårørende, dog ikke mere end to personer ad gangen (beboere udpeger nærmeste pårørende og det noteres i journal).

-Besøgende må ikke have eller have haft sygdomssymptomer i mindst 48 timer.

-Besøgende må ikke have et positivt testresultat inden for de seneste syv dage, selvom han/hun ikke har haft symptomer.

Hvordan gør vi det praktisk:

Gymnastiksal og Cafe kan anvendes og indrettes til besøgsrum med adgang for besøgende fra Egebækvej.

Det indendørs besøgsrum indrettes, så det hjælper besøgende og beboere til at overholde retningslinjerne med minimum 2 meters afstand og håndhygiejne m.m.

De pårørende skal bestille tid til besøg, hvis der ønskes besøg i besøgsrum.

Der kan aftales tid til besøg senest dagen før på telefon 45 58 25 51 (i tidsrummet 10.00 – 12.00)

Besøg i besøgsrum kan tilbydes i tidsrummet fra kl. 10.15 – 14.45 alle ugens dage. Ressourcemæssigt kan vi ikke tilbyde besøg i aftenvagten

Besøg kan max. vare 30 minutter.

Besøgsrum skal klargøres til næste besøg med udluftning og rengøring af kontaktpunkter imellem hvert besøg, hvorfor der af personalet skal sættes tid af til dette imellem besøgene.

Antallet af besøgsmuligheder i besøgsrum svarer til, at alle beboere, som minimum, kan få besøg en gang om ugen.

Udebesøg aftales også på telefon 45 58 25 51 og i god tid forud for besøg. Udebesøg kan også foregå på beboerens terrasse i døråbningen.

Besøg på plejecentre såvel offentlige som private:

Institutionens ledelse skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørsarealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger som bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Institutionens ledelse skal sikre, at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

Besøgsrestriktionernes varighed:

Besøgsrestriktionerne er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt. Påbuddet vil løbende blive vurderet og vil senest blive revurderet den 15. december 2020.

Du kan orientere dig om myndighedernes retningslinjer på: https://politi.dk/corona/


​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25