​Corona / Covid-19


Forebyggelse af smitte:

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Kom ikke på besøg hvis:

 • du har eller har haft sygdomssymptomer i mindst 48 timer.
 • ​du har et positivt testresultat inden for de seneste syv dage, selvom du ikke har haft symptomer.

Krav om brug af ansigtsværnemidler:

Der er ikke længere krav om brug af ansigtsværnemidler i det offentlige rum og på Plejecentret.

__________________________________________________________________________________________________________

Seniorcenter

Seniorcentret følger de centralt udmeldte restriktioner og anbefalinger:

De gældende restriktioner er:

​​

 • Serveringssteder skal sikre, at alle gæster indenfor har gyldigt Coronapas. For gæster på terrassen kræves ikke Coronapas. 
  • Der gælder fortsat krav om 1 meters afstand mellem siddende gæster og højest 1 gæst pr. 4 kvadratmeter.
 • Deltagelse i aktiviteter kræver gyldigt Coronapas.

​__________________________________________________________________________________________________________​

Plejecenter

Besøg på plejecenter

Efter en lang periode med forskellige påbud om besøgsrestriktion henholdsvis besøgsforbud – har Lions Park Søllerød modtaget besked om, at den gældende besøgsrestriktion er ophævet med øjeblikkelig virkning.

Det betyder, at beboerne igen frit kan modtage de besøgende, som der ønskes.

Besøget kan foregå udendørs eller i egen bolig under hensyntagen til de udmeldte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Besøg på fællesarealer kan alene foregå efter aftale med personalet.

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Ledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og

udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under

behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne

og hensigtsmæssig adfærd.

Besøg på plejecentre kan foregå på udendørs og indendørs arealer.

Indendørs

Besøg gennemføres i udgangspunktet uden for eller i borgerens bolig, og kun hvis hensynet til smitteforebyggelse generelt tillader det.

 • ​Hvis der er direkte adgang til borgerens bolig (fx terrassedør for nogle plejehjem), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • ​Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.
 • Besøgende bør så vidt muligt undgå at røre ved genstande i borgerens bolig.
 • Luft ud i borgerens bolig under/eller efter besøget om muligt.

​​

Håndhygiejne

 • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • Besøgende oplyses om god hoste- og nyseetikette.
 • ​Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og borgeren vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

​​

Rengøring

 • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes, rengøres med almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter rengøres om muligt efter hvert besøg.
 • ​Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver overfyldte og mindst én gang dagligt.

Kontaktpunkter

 • Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande efter behov
 • ​​Hvis besøgende og en borger indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

Afstand

 • Der skal stadig holdes minimum 1 meters afstand og gerne 2 meter ved ikke-vaccinerede og særligt sårbare borgere

​I tilfælde af nye smitte udbrud og inddæmning af Covid-19-smitte vil Styrelsen for Patientsikkerhed træffe beslutning om, hvorvidt besøg fortsat kan gennemføres.

Du kan orientere dig om myndighedernes retningslinjer på: https://politi.dk/corona/


​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25