​Corona / Covid-19

Opdateret, den 2. juli 2020:

Nye retningslinjer for besøg på plejecentre

I marts måned 2020 blev der indført besøgsforbud for bl.a. plejehjem og sygehuse med undtagelse af kritiske situationer. Nu er de generelle besøgsrestriktioner ophævet, så besøg på både ude- og indendørsarealer er tilladt.

Med Sundhedsstyrelsens retningslinjer pr. 1. juli 2020 vedrørende smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem, er det igen muligt at besøge beboere i plejecentret. Retningslinjerne afløser de tidligere retningslinjer, der er udarbejdet ift. besøg på plejecentre.

» Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Det gælder for COVID-19, ligesom for fx forkølelse og influenza, at det ikke er muligt helt at fjerne risikoen for smitte. Risikoen kan dog reduceres betydeligt ved at skabe et miljø, hvor også personer med øget risiko kan have sociale kontakter, når der tages særlige forholdsregler. Besøg bør således foregå på en kontrolleret måde med fokus på forebyggelse af smittespredning.

Besøg på Plejecentret

Besøgene afvikles efter myndighedernes retningslinjer, hvilket betyder en række praktiske foranstaltninger, der skal være med til at beskytte beboerne.

Inden dit besøg på plejecentret vil vi bede dig læse pjecen:

» Til dig, der skal besøge en pårørende på et plejecenter

Du kan komme på besøg – ude og inde – dog under hensyntagen til beboeres og personales sundhed og velbefindende:

 • ​Kom ikke på besøg, hvis du har symptomer på coronavirus (hoste, feber, træthed, mm.)
 • ​Vask eller sprit hænder af
 • ​Host og nys i albuen
 • ​Hold 2 meters afstand

Hvis du ikke kan holde to meters afstand under besøget, så opfordrer vi dig

til at have et visir på.

Kontakt personalet, hvis du har brug for visir, handsker eller andre

værnemidler, eller hvis du har spørgsmål i øvrigt.

Når du ankommer til Plejecentret

 • ​Der er adgang til Bygning A via Mariehøjvej 23
 • ​Der er adgang til Bygning B via indgangen på Egebækvej
 • ​Døren til plejecentret er aflåst.
 • ​Ring på det telefonnummer, der fremgår af listen på døren.
 • ​Besøgende vil blive hentet og bedt om at foretage afspritning af hænderne ved indgangen og ved udgangen. Besøgende bedes også om at afspritte evt. medbragte gaver til beboeren. Her udleveres desuden en lille folder indeholdende Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • ​Det er vigtigt, at du under dit besøg følger personalets anvisninger.
 • ​Det er fortsat muligt at afholde besøget udendørs på besøgsområdet eller på egen terrasse.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger ved besøg

Håndhygiejne​

 • ​Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • ​Besøgende oplyses om god hoste- og nyseetikette.
 • ​Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren eller patienten vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten

​Kontaktpunkter

 • ​Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande efter behov
 • Hvis besøgende og en beboer eller patient indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

Afstand

 • ​Der holdes 2 meters afstand mellem beboer eller patient og besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
 • ​Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • ​Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde af-stand, fx fordi beboeren eller patienten har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal etablere en barriere i form af mundbind/visir.

​​Du kan orientere dig om myndighedernes retningslinjer på: https://politi.dk/corona/

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25