​Corona / Covid-19

Påbud til kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune om at udstede

midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Plejecenter, Lions Park Søllerød

Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Rudersdal

Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang

til navn på Plejecenter, Lions Park Søllerød, da det er nødvendigt for at forebygge

eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse

nr. 1030 af 27. juni 2020.

Beboerne på Plejecenter, Lions Park Søllerød har derfor ikke længere mulighed for at få

besøg, jf. bekendtgørelsens § 6, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer

eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer, jf. bekendtgørelsens

§ 7.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt Coronavirussmitte

på Plejecenter, Lions Park Søllerød. Således er det af Statens Serum Institut den

20. september oplyst, at der pr. dags dato er en smittet beboer.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer og den del af

boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på Plejecenter,

Lions Park Søllerøds område.

Idet besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at forbuddet

også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt

dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet, og dermed benytter sig af plejecentrets

fællesarealer. Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks.

et dagscenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet

uagtet lokation af dagcentret. Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle

kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge

smittespredning.

Påbuddets gyldighed

Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud er gældende med øjeblikkelig virkning

og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter

et nyt påbud, dog senest 1. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves.

​​Du kan orientere dig om myndighedernes retningslinjer på: https://politi.dk/corona/

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25