Udviklingssygeplejerske med interesse for den praksisnære udvikling

Øget faglighed – kontinuerlig udvikling af personalegruppen – gør vi det rigtige – og det vigtigste.

Kunne du tænke dig at arbejde i en udviklingsstilling, hvor du arbejder med faglig udvikling for hele medarbejdergruppen på et moderne plejecenter, så læs nærmere.

Vi vil gerne sikre og understøtte kvaliteten på et moderne plejecenter, hvor vi vægter både sygepleje og omsorg af høj faglig kvalitet i et miljø, der værner om det gode liv for den enkelte beboer.

Fremtiden stiller flere og større krav til primærsektoren, hvor flere og flere opgaver rykker fra hospitalerne til primærsektoren. Vi vil derfor gerne ruste os og udvikle og uddanne medarbejderne således, at vi kan gå blandt de forreste mod denne fremtid.

Stillingen er nyoprettet og du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen.

Din baggrund:

 • ​Sygeplejerske med et solidt vidensniveau både teoretisk (f.eks. APN sygeplejerske eller relevant diplomuddannelse) og praktisk relevant klinisk erfaring som har lyst til og flair for at se muligheder og behov for udvikling i det nære sundhedsvæsen.
 • ​Erfaring fra projektarbejde og/eller undervisning
 • Relevant videreuddannelse
 • ​Du kan formidle, implementere og fastholde idéer og forandringsprocesser
 • ​Du besidder evnen til at bevare overblikket og det gode humør også når der er travlt og kan give det videre til relevante kollegaer som inspiration og motivation
 • ​Kan balancere evnen til både at være initiativrig og følge ting til dørs
 • ​Har interesse for områderne: multisygdom, polyfarmaci, demens og palliation

Arbejdsopgaver:

 • ​Arbejde pædagogisk- og udviklingsorienteret både i forhold til nye tiltag og med det som skal gøres på daglig basis, som for eksempel den løbende dokumentation
 • ​Facilitere et positivt og involverende læringsmiljø med respekt for den enkelte medarbejder
 • ​Være en synlig og nærværende rollemodel
 • ​Identificere, implementere og ”stå fast” på nye tiltag
 • ​Være sagsbehandler/tovholder på UTH
 • ​Ajourføre instrukser
 • ​Være tovholder på arbejdsgrupper
 • ​Facilitere audits i samarbejde med gruppelederne
 • ​Deltage ved både de planlagte og de ikke-planlagte tilsyn
 • ​Gerne erfaren bruger af FSIII/nexus
 • ​Holde dig ajour med den nyeste viden

Hvad vil vi:

Vi betragter den enkelte beboer med familie som enestående og vi ønsker et tæt samarbejde med respekt for den enkeltes selvbestemmelse.

Vi ønsker, at den enkelte beboer modtager en professionel indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Vi ønsker at fremtidssikre plejen ved hele tiden at følge udviklingen inden for ældreområdet og bruge denne viden innovativt og omsætte denne til praksis.

Vi har fokus på:

 • ​Faglighed som et område i rivende udvikling med stadig større krav til viden og færdigheder i hverdagen
 • ​Vi vil gerne være ambitiøse i forhold til udvikling af det tværsektorielle samarbejde
 • ​Læring som en nødvendighed og som en vigtig vej for udvikling
 • ​Arbejdsmiljø hvor medarbejderes trivsel er en forudsætning for at kunne skabe en god arbejdsplads som grundlag for en god pleje og omsorg for beboerne

Medarbejdergruppen består af sygeplejersker, SSA, SSH, ufaglærte og elever/studerende. Hertil kommer terapeuter og øvrige samarbejdspartnere på tværs af organisationen.

Stillingen er en stabsfunktion, hvor du refererer til plejecenterleder Marie-Louise Bendtsen.

Rent praktisk

Hvis du har lyst til at stille spørgsmål eller komme forbi til en kop kaffe, kan du sende en mail eller lægge en besked om, hvornår du kan ringes op til:

Kontakt centerchef Lilian Jørgensen på ljo@lionspark.dk eller på telefon: 40 22 01 69.

Send din ansøgning og CV til: job@lionspark.dk så hurtigt som muligt og senest den 20. juli 2022.

Vi ønsker stillingen besat snarest og vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Som medarbejder har du adgang til: Tandforsikring, sundhedsforsikring, sund og billig frokostordning. 

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25