​Plejecenterleder og stedfortræder for centerchef

Er du visionær og optaget af at udvikle de bedste plejetilbud til vores beboere? Vil du være en del af et ældrecenter, hvor pleje, omsorg og musiske aktiviteter former fremtiden? Så søg stillingen som plejecenterleder på Lions Park Søllerød.

Plejecentret har 72 boliger og ca. 100 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi er en arbejdsplads med et lavt sygefravær og et godt arbejdsmiljø. Vi lægger vægt på at skabe de bedste rammer om et aktivt hus med mange frivillige og pårørende. Vores plejecenter er nyt og moderne, og ligger i smukke omgivelser.


Som ny plejecenterleder får du det overordnede ansvar for at sikre den sygeplejefaglige kvalitet, udvikling og uddannelse. Det bliver også din opgave at videreudvikle det tætte samarbejde med trænings- og oplevelsescentret omkring det terapeutiske arbejde, ligesom du bliver involveret i vores projekt omkring

”det gode måltid” – hvor vi har fokus på madoplevelsen.

Du vil være stedfortræder for centerchefen og dermed have ansvar for både plejecenter og seniorcenter i centerchefens fravær.

Du vil blive leder for to teamledere, der har det daglige ansvar for henholdsvis Bygning A (42 beboere) og Bygning B (30 beboere). Der er til hver af de 5 grupper knyttet en gruppekoordinator, der har ansvar for koordinering af opgaver og kontakt til beboere og pårørende. Derudover kan plejecenterlederen trække på administrationens medarbejdere.

Du vil få stor indflydelse på organiseringen af plejecentrets dagligdag. Du bliver en del af plejecentrets ledergruppe og bliver en aktiv del af den samlede ledelse af centret sammen med centerchefen og de øvrige 4 ledere. I ledelsesteamet lægger vi vægt på korte beslutningsveje, stort råderum og god faglig sparring.

Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske med en videregående uddannelse, har ledelses- og undervisningserfaring, og gerne erfaring fra primærsektoren.

Derudover forventer vi at du:

  • Kan motivere, inspirere og sætte nye initiativer i gang.
  • ​Har erfaring med at inddrage frivillige og pårørende.
  • ​Har erfaring med økonomistyring og forstår at overholde et budget.
  • ​Har lyst til og erfaring med at arbejde med elever og studerende.
  • ​Er empatisk og kommunikerer anerkendende og tydeligt.

Læs stillings- og funktionsbeskrivelsen hér: ​

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du er velkommen til at kontakte Centerchef Maj-Britt Christensen på tlf. 45 58 25 30 eller 40 22 01 69.


Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

Her finder du stillings- og funktionsbeskrivelse.

Send din ansøgning med CV til mbc@lionspark.dk senest søndag den 16. juni 2019.

Om os:

Lions Park Søllerød har 103 boliger i Seniorcentret og 72 boliger i Plejecentret fordelt på 7 Leve-bo-miljøer. Lions Park Søllerød er en selvejende institution og har en driftsaftale med Rudersdal Kommune vedrørende driften af Plejecentret og vores interne hjemmeplejegruppe. Vi yder pleje og omsorg til beboerne ud fra den enkeltes ønsker og behov og arbejder hverdagsrehabiliterende og med pædagogiske handleplaner, fokusområder og triagering. Vi er et musisk ældrecenter og lægger vægt på en aktiv og oplevelsesrig hverdag for vores beboere. Vi er stolte af vores trænings- og oplevelsescenter, der dagligt tilbyder træning og musiske oplevelser for husets mange beboere. Vi lægger vægt på, at beboerne selv - eller som en del af plejen, kan bruge vores smukke omgivelser med blandt andet en sansehave og musikhave.

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25