Råd og udvalg

​Plejecenterrådet

​Plejecenterrådet repræsenterer beboernes  interesser og medvirker til en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen, herunder kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær. 

Næste møde afholdes i foråret 2018 og annonceres på opslagstavlerne i Plejecentret og på hjemmesiden. 

Læs referater af afholdte møder: 

Referat af møde den 20. juni 2017 

Referat af møde den 13. september 2017

Vedtægter for Plejecenterrådet 

Kostudvalget

Fælleskøkkenet leverer dagligt alle måltider til Plejecentrets leve-bo-miljøer. I Kostudvalget behandles emner vedrørende kost og menuer, og der er mulighed for at fremsætte ønsker til kommende menuer. 

Der vælges repræsentanter til kostudvalget blandt beboerne, og møderne er åbne for alle øvrige beboere. Køkkenchefen, afdelingslederen og direktøren deltager på møderne i kostudvalget.

​Møderne annonceres på opslagstavlerne, og referatet fra møderne opsættes samme sted. 

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25