​Vi søger

​Fonden Lions Park Søllerød søger Centerchef

Om jobbet

Du skal stå i spidsen for Fonden Lions Park Søllerød, med borgere i 72 plejeboliger og 103 seniorboliger og med ca. 100 kompetente og dedikerede medarbejdere og mellemledere. Du vil have det daglige ansvar for de administrative og operative beslutninger og overholdelse af gældende budgetter.

Lions Park Søllerøds plejecenter har driftsoverenskomst med Rudersdal kommune og er underlagt kommunale senior, ældre- og sundhedspolitiske tiltag, men med et stort potentiale til at videreudvikle plejecentrets servicetilbud. Seniorcentrets boliger ejes og administreres af Fonden Lions Park Søllerød. Der er dermed mulighed for at kunne konkurrere i forhold til andre seniorboliger. Fonden har et solidt fundament til videreudvikling og imødekommelse af fremtidige opgaver og udfordringer både i plejecentret og i seniorcenteret.

Både plejecenter og seniorcenter rummes i et velfungerende og musisk ældrecenter, som desuden rummer et trænings- og oplevelsescenter, en mindre hjemmeplejeenhed, et produktionskøkken med restaurant og en teknisk afdeling.

Lions Park Søllerød har fokus på følgende udviklingstiltag:

  • Beboerinddragelse i alle afdelinger
  • ​Udvikling og kvalitetssikring af alle serviceydelser blandt andet måltider, sygepleje og tværfaglig rehabilitering
  • ​Understøttelse af det sunde seniorliv med høj livskvalitet
  • ​Udvikling af det musiske tema
  • ​Udvikle øget konkurrence både i plejecenter og i seniorcenter, så Lions Park Søllerød bliver førstevalg når borgere vælger bolig og medarbejdere vælger arbejdssted.

Du kan læse mere om Lions Park Søllerød og job- og personprofilen på www.lionspark.dk.

Din profil

Du har en sundhedsfaglig baggrund, med lederuddannelse på master- eller kandidatniveau og solid erfaring med økonomistyring. Du har erfaring med at styre en driftsorganisation og evner at balancere drift og udvikling. Du er sundheds- og ældrefagligt velfunderet og har opdateret viden på ældre- og sundhedsområdet og de nyeste udviklingstendenser.

Du har erfaring med at arbejde i en privat og forretningsorienteret organisation, styret af kontrakt, og evner at begå dig blandt mange interessenter på forskellige niveauer. Du er i besiddelse af en veludviklet analytisk sans og kan lede igennem komplekse udfordringer på en retnings- og rammesættende måde med respekt for forskelligheder.

Din lederstil er anerkendende og involverende, du skaber tillid på alle niveauer og har en vis portion strategisk og visionær ledelseskraft. Du kommunikere tydeligt og meningsfuldt på alle niveauer, kan stå fast, når det gælder og være fleksibel og empatisk, når det kræves.

Du formår at skabe mening i organisationen, have fokus på beboerperspektivet og kan motivere og inspirere omgivelserne, men er også i stand til at slippe fagligheden fri, så dygtige medarbejdere og mellemledere kan udfolde sig.

Derfor skal du vælge os

  • ​Vi er et velfungerende hus med dedikerede medarbejdere og aktive beboere. Du vil være i tæt kontakt med husets brugere i både seniorcentret og plejecentret i et hus, hvor vi lægger stor vægt på beboerdemokrati og medindflydelse.
  • Du vil få muligheden for at sætte dit præg på - og videreudvikle vores musikprofil, så vi stadig er førende inden for brugen af musikterapi.
  • ​Vi er en selvejende institution med korte beslutningsveje, og du får derfor mulighed for at sætte dit præg på husets fremtidige udvikling og omsætte idéer til handling på kort tid.

Ansættelsesvilkår

Du vil referere til Bestyrelsen for Fonden Lions Park Søllerød, som består af medlemmer fra Lions Club Søllerød, kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal Kommune og beboerrepræsentanter.

Jobbet er med start den 1. december 2018 eller snarest herefter.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Niels Friis Hansen på mobil 24 22 35 77.

Din ansøgning skal stiles til Bestyrelsen for Fonden Lions Park Søllerød og sendes til bestyrelsens formand, Niels Friis-Hansen på mail nfh@lionspark.dk

senest fredag den 28. september 2018 klokken 12:00

​Fonden Lions Park Søllerød

CVR: 10405017 

Lions Park Søllerød, Seniorcenter​

Lendemosevej 4
2850 Nærum 


Tlf.: 45 58 25 00

​Lions Park Søllerød, Plejecenter

Mariehøjvej 23
2850 Nærum


Tlf.: 45 58 25 25